Co dělám a proč

Učím lidi nacházet souvislosti
mezi jejich nitrem a tím,
co se děje v jejich životě.

Ve spolupráci s klientem nalézáme příčiny toho, co se děje v jeho životě. Jakmile klient pozná příčinu, může ji změnit za pomoci pochopení a emocí. Tak dochází k „přeprogramování“ určitého postoje v hlavě, který není funkční, na jiný, který je vyhovující a přinese dobrý pocit do života.

Při své práci používám kineziologický (svalový) test, který nám pomůže přesně určit co, kde a kdy se stalo v životě klienta, děje se to stále a způsobuje to disharmonii či nemoc v současné době.

Věřím tomu, že především pochopením a vědomým odložením nefunkčních postojů a myšlenek, a jejich nahrazení vědomou svobodnou volbou jinak se chovat a myslet, v  životě dochází k trvalé změně a růstu osobnosti.

A protože vím, že pořekadlo „ve zdravém těle zdravý duch“, platí na 100%, zabývám se také tím, aby tělo dokonale fungovalo. Sestavuji svým klientům jídelníčky přímo pro ně, při čemž opět používám kineziologický test, abychom společně přesně určili, co si nitro žádá za změny v oblasti stravy a přístupu k tělu.

Propojení fungování těla a duše podporuji bylinkovými čaji, které míchám tak, aby byly zřetelné a prospěšné nejen pro tělo, ale také hovořily k duši. Protože věřím, že byliny a rostliny jsou zde pro nás jako pradávný zdroj informací pro naše duše a zdraví pro naše těla.

Čím více lidí bude mít informace o tom, že je možné být v životě šťastný a cítit se dobře, tím se nám všem bude dařit lépe a naše planeta bude tím krásnější místo pro život. Proto pořádám přednášky o životních souvislostech, o kráse a jednoduchosti vaření a péče o tělo, či praktické kurzy jednoduchého a radostného vaření.