Jak to funguje

Naši přítomnost ovlivňují zkušenosti z minulosti, které jsou pevně „zapsané“ v hlavě v podobě modelů chování, reakcí, postojů. Některé naše „modely chování“ jsou funkční a jsou nám v životě k užitku, ale některé ne, způsobují nám nepříjemnosti. Vědomě o nich v naprosté většině nevíme. Když poznáme „raráška“, který nám nakukává, abychom dělali něco, co pro nás není dobré a ani to vlastně ve skutečnosti nechceme, můžeme se s ním „dohodnout“.

Dochází k přeprogramování minulosti, jejíž obraz nás ovlivňuje nepříjemným způsobem. Naše podvědomé já nerozlišuje, co je realita a co je představa, můžeme v sobě přepsat prožitky minulých neúspěchů a naopak můžeme jako skutečný prožívat i úspěch, který si jen představujeme. Pozitivní obraz minulosti nám dodává vnitřní sílu