Říjen

…přináší konec tvorby, závěrečnou sklizeň a nekonečnou hojnost do našeho života. Hojnost je přirozeným  následkem tvorby – setí, starání se a sklizně.

Matka Země vydala plody a je v období své maximální síly, ale už nepracuje. Užívá si, je ve fázi vrcholné krásy, ukazuje se nám ve své barevnosti a majestátnosti.

Vybízí nás k následování, protože stejně se jeví i naše vlastní tvorba. Taktéž dosahuje své dokonalosti, která provází KAŽDÉ dokonané dílo. A zrovna tak v každém díle jsou plody ke sklizni, úplně v každém, i když se zdánlivě zdá, že není co sklízet. Záleží jen na nás, co ze své tvorby vytěžíme, jaké plody, poznání, zkušenosti a informace nezbytné pro další naše kroky, další použití, „uskladníme“.

Možná se Vám zdá, že nemáte „co sklízet“, co „uskladnit“…

Znám ten pocit, že se vlastně během roku nic zvláštního nestalo, nic zásadního jsem nevykonala a snad ani nemám, co bych uskladnila. V tu chvíli vím, že je třeba se zastavit, v souladu s energií trochu zpomaleného a unaveného září, a podívat se pozorně na celý svůj rok až do teď, na svá přání, plány a kroky, které jsem v souladu s tím vším podnikla. Vždy zjistím úžasné věci a uvnitř mně zavládne klid a pocit dobře vykonané práce. Pouhým zastavením a pozorným pohledem na svůj život zjistím, že se staly krásné věci, dokonce i zázraky, v průběhu uplynulých měsíců , a já stojím mnohem blíže svým snům. To jen mysl, která má neustálou tendenci chtít víc, zapomínat, co bylo a směrovat neustále vpřed, mi nedovolila vidět ty plody, ocenit kouzlo konání ve hmotě a hlavně ocenit sama sebe. A přitom se stalo tolik drobných i větších zázraků a tolik zážitků a zkušeností je k „uskladnění“ a tolik hojnosti a radosti z toho všeho.

Věřím, a snad si troufám i říct, vím, že takto se může těšit ze své tvorby, ze svého života úplně každý, kdo o to stojí.

Tvorba se děje, Vesmír nám sesílá dary a dárky v podobě milých náhod, šťastných událostí, příjemných a spolupracujících lidí…Jen je třeba se zastavit, chtít najít ty hojné plody a chtít se těšit z nich, chtít ocenit sám sebe a svůj život.

Vám všem, kdo čtete tyto řádky, ze srdce přeji, abyste právě v tomto období pocítili, jako Králové svého života, hojnost, která zaplavila Vaše království právě nyní.